Μαίρη Αρνή, Ανάμνηση,, 70x80cm, Ακρυλικό σε καμβά |Mary Arni, Memory, 70x80cm, Acrylics on canvas