Μαρία Βλασερού, Proud, 80x80cm, Ακρυλικά σε καμβά | Maria Vlasseros, Proud, 80x80cm, Acrylics on canvas