Γιώργος Βούρος, Liberte, Egalite, Fraternite, 55x75cm, Ακουαρέλα | George Vouros, Liberte, Egalite, Fraternite, 55x75cm, Watercolor