Ήβη Γαβριηλίδη, Συμβίωση, 76x104cm, Γύψος σε ξύλο με φύλλα χρυσού και χρωματιστό μολύβι | Ivi Gavriilides, Living together, 76x104cm, Plaster on wood with gold leaf and colored pencil