Βικτώρια Κατρή, Dance me to the end of life, 50x55cm, Μικτή Τεχνική | Victoria Katri, Dane me to the end of life, 50x55cm, Mixed media