Βασίλειος Κομνηνός , Χωρίς τίτλο, 70x50cm, Λάδι σε καμβά | Vassilios Komninos, Untitled, 70x50cm, Oil on canvas