Μίνα Κουζούνη, Ισότητα, Αδελφότητα, Ελευθερία, 90x120cm, Μικτή τεχνική | Mina Kouzouni, Equality, Brotherhood, Freedom, 90x120cm, Mixed media