Μιχαηλίδης Θωμάς (Tomo), Χωρίς τίτλο, 80x60cm, Ακρυλικό σε καμβά | Thomas Michailidis (Tomo), Untitled, 80x60cm, Acrylics on canvas