Νίκη Μιχαηλίδου, Χωρίς τίτλο, 120x80cm, Ακρυλικό σε καμβά | Niki Michailidou, Untitled, 120x80cm, Acrylics on canvas