Ευδοξία Παπασάββα, Νεραϊδόκοσμος, 35x100cm, Μικτή τεχνική σε χαρτί | Evdoxia Papassavva, Fairy world, 35x100cm, Mixed media