Αγγελική Παργινού Τσιώτση, Ελευθερία, 50x40cm, Ακρυλικό σε καμβά | Angeliki Parginou Tsiotsi, Freedom, 50x40cm, Acrylics on canvas