Μαρία Περδικάρη, Moonlight, 65x55cm, digital painting | Maria Perdikari, Moonlight, 65x55cm, Digital painting