Η έκθεση @ ΕλληνοΓαλλικό Σύνδεσμο | The exhibition @ GreekFrench Association