Αναστάσιος Καραπαπάζογλου - Anastasios Karapapazoglou | DYSTOPIA | 80x60cm | Λάδι σε λινό - Oil on linen |
https://www.facebook.com/tasos.karapapazoglou |
https://www.facebook.com/Anastasios.artist |
mail: anastasios.art@outlook.com