Στέλλα Μαρία Κωτσάκη - Stella Maria Kotsaki | Blues in the time of quarantine | 72x111cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | http://kotsaki-stella-maria-artworks.blogspot.com/ | mail: mibo2005@gmail.com