Μπέσσυ Σύρου - Bessy Syros | Η σπηλιά του Δράκου - Dragon's cave | 20x20cm | Λινοτυπία - Linocut | mail: syrosv@gmail.com | Etching - Engraving/Bessy Syros (https://www.facebook.com/pg/Syrosv/about/)