Χρυσούλα Ξυνέλη - Chrysoula Xineli | Εσωστρέφεια-Introversion | 50x40cm | Μικτή τεχνική, Mixed media | fb-chris xineli | mail- chrisxineli@gmail.com