Κώστας Βλαχόπουλος - Kostas Vlachopoulos | Ο άδειος σταθμός - The empty Station | 35x25cm | Ακουαρέλα σε χαρτί - Watercolor on paper | site: www.kostasvlachopoulos.com | www.facebook.com/kostasvlachopoulos.gr |
www.instagram.com/kostas_eo | mail: kostas_eo@yahoo.com