ΓΙΟΥΡΚΑ ΡΑΪΤΣΕΒΑ - YURKA RAYCHEVA | Κόκκινο - Red | Now | 60x40cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | Facebook / Yurka Raycheva | e-mail: raycheva1961@gmail.com