Στέλλα Σεβαστοπούλου - Stella Sevastopoulos | Coronavirus Explosion | 30x30cm | Ακρυλικά - Acrylics | site: https://www.stellasart237428980.wordpress.com/ |
https://www.saatchiart.com/stellasevastopoulos |
facebook: Stella Sevastopoulos |
http://www.artsceneathens.com