Αικατερίνη Πουλιάση - Aikaterini Pouliasi | Με τη δύναμη της ορμής - With the force of the momentum | 60x70cm | Ελαιογραφία - Oilography | site: https://aikaterini-pouliasi.blogspot.com/?fbclid=IwAR28zrCmP8VsG25Lr8eytEihkuFfJ4ljztB82yDHHtPCfPK0V5qkGMPA8BU |
https://www.facebook.com/aikaterini.pouliasi |
https://www.facebook.com/aikaterini.pouliasi.official.webpage/ | Mail: kat.poul@gmail.com | YOUtube:
https://www.youtube.com/channel/UCLJSzImDNq6lQVWz9xwjuIA?view_as=subscriber