Γιώργος Ηλιάδης - George Eliades | Προσμονή - Awaiting | 30x30cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail:
kallisti-techni@hotmail.gr