ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΟ - GEROKOSTA VASILO | Κορόιδα με κόρνο κορώνουν κορωνοκόρη - KoronoVIRUS | 50x50cm, Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: gerokosta@gmail.com | site:
www.gerokosta.weebly.com