Κατερίνα Τσίτσελα - Katerina Tsitsela | Εγκλεισμός - Impoundment | 297x420mm | Λάδι σε χαρτί - Oil on paper | site: http://www.katerinatsitsela.com/