Γιώργος Τσιάρος - Giorgos Tsiaros | Φοβισμένοι άνθρωποι - Scared people | 24x30cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | Facebook: Γιώργος Τσιαρος