Γαλήνη Κριαρίδη - Galini Kriaridi | Χωρίς τίτλο - Untitled | 55x55cm | Μελάνι σε καμβά | Ink on canvas | site: https://kriaridi-galini.webnode.gr/ |
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007811563305 |
mail: kriaridi@gmail.com