Μαριλένα Ζολώτα - Marilena Zolota | Υγιεινή ζωή - Healthy life | 34x48cm | Χρωματιστά μολύβια και κάρβουνο - Colored pencils and charcoal |
https://www.facebook.com/marilena.zolota | https://www.artblr.com/marilenazolota?fbclid=IwAR2YzvouiJjV0LFD_x23Wgly5L9i0uS8C5wDCVDuvCRvgevDWim9VNEUFCI | mail: marilenazolota@gmail.com