Γιώργος Ανδρούτσος - George Androutsos | Χωρίς τίτλο - Untitled | 70x50cm | Λαδοπαστέλ σε χαρτί - Oilpastel on paper | Facebook: George Androutsos | mail: gandrouart@gmail.co