Δώρα Πασαλόγλου - Dora Pasaloglou | Χωρίς τίτλο - Untitled | 70x100cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: dora.passaloglou@gmail.com | Facebook: Dora Pasaloglou