Καίτη Τσαβαρή - Keti Tsavari | Εγκλεισμός – Enclosure | 29x22cm | Mονοπρίντ – Monoprint | https://www.facebook.com/Ketis-art-196732563680814/ |
email t-keti@hotmail.com