Άσπα Παπαλεξανδρή - Aspa Papalexandri | Εν κλωβώ - Engaged | 50x50x45cm | Κεραμικό, μέταλλο - Stoneware, metal | Μες την αυταπάτη και τη δίνη. Αποκλείεις να φύγεις! Γιατί; (Φόβος να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου;) -
In self-deception, descending into a maelstrom, you forestall your departure! Why?(Fear to assume the responsibility of yourself?) | Site: www.papalexandri.com