Καίτη Πανάγου - Kaiti Panagou | Αόρατος εχθρός COVID19 - Invisible enemy COVID19 | 50x100cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | Facebook: Kaiti Panagou