Άρια Φωτιάδου - Aria Fotiadou | Χωρίς τίτλο - Untitled | 18x18cm | Ακρυλικά και μελάνι σε καμβά - Acrylics and ink on canvas | Facebook: Aria Fotiadou | email: ariafotiadou@gmail.com