Ελένη Λουκή - Eleni Louki | Πανοπλία - Armour | 29x21,5cm | Μικτή τεχνική σε καμβά - Mixed media on canvas | mail: loukihelen@gmail.com