Εύη Κυρώζη - Evvie Kyrozi | Μετά την μάχη - After the battle | 50x35cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | www.artbyevvie.gr |
facebook.com/artbyevvie |
instagram.com/artbyevvie