Art-Profiles.net

be pART of ART

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΗΣ - ΛΕΚΩΜΑ: Η ΤΕΧΝΗ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

Το βιβλίο Η ΤΕΧΝΗ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ - THE ART, MYSELF θα είναι ένα πολυτελές βιβλίο -λεύκωμα , μεγέθους Α4 στο οποίο κάθε εικαστικός που θα συμμετέχει θα έχει 2 σελίδες στη διάθεσή του. Σε αυτές τις δύο σελίδες θα υπάρχει σύντομο βιογραφικό του και φωτογραφίες 3-4 έργων του. Το βιβλίο θα είναι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, μια και θα ταξιδέψει μετά την έκδοσή του στην Αμερική στις βιβλιοθήκες δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα στη βιβλιοθήκη ενός από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια του ADELPHI UNIVERSITY και στις GOTTESMAN LIBRARIES που ανήκουν στο TEACHERS COLLEGE - COLUMBIA UNIVERSITY. Και ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΚΕΙ!!!

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ θα προλογίσει η καθηγήτρια του ADELPHI UNIVERSITY εικαστικός και εγκληματολόγος κ. Argie Moutafis Agelarakis.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ για την κ. Argie Moutafis Agelarakis:

Η Argie Moutafis Agelarakis διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Adelphi και στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο The Centre for the Women of New York (CWNY), μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου και Συντονιστής Εργαστηρίου με το Felicia's Promise και μέλος του διοικητικού συμβουλίου στην The Hellenic Women's Alliance. Ελπίζει να εμπνεύσει την αλλαγή μέσω των τεχνών για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία, δημιουργώντας προγράμματα και ευκαιρίες δικτύωσης για τους μαθητές της και τα μέλη της κοινότητας. Αντλώντας από την εμπειρία της στην αρχαιολογία, την ανθρωπολογία και την τέχνη, έχει αναπτύξει μαθήματα τεχνικού σχεδίου στην αρχαιολογία και την εγκληματολογία, την επιστημονική εικονογράφηση, τον πολιτισμό τροφίμων και την τέχνη, την εθνοβοτανική, τα οφέλη των προγραμμάτων τέχνης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και μαθήματα που εξερευνούν τη σχέση τέχνης και επιστήμης.

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ μπορούν να συμμετέχουν όλες οι μορφές των εικαστικών τεχνών δηλ. εικαστθκοί που ασχολούνται με τη ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, INSTALLATIONS, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ... 

Η έκδοση του βιβλίου με το καλό θα γίνει εντός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 μια και θέλουμε να γίνει σε μια περίοδο που ελπίζουμε να έχουν ηρεμήσει τα γεγονότα ή να έχουν τερματίσει (όπως ο πόλεμος) ή άλλα να έχουν σταθεροποιηθεί, όπως η ακρίβεια που η συνεχόμενη αστάθεια, έχει βοηθήσει να επικρατεί κλίμα αβεβαιότητας.

Μετα την έκδοση του βιβλίου, κάθε εικαστικός που συμμετέχει σε αυτό θα έχει στη διάθεσή του 2 αντίτυπα ΔΩΡΕΑΝ για δική του χρήση!!!

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις FLISVOS PUBLICS του κ. Μιχάλη Τζαμαλή που και ο ίδιος είναι εικαστικός.

Θα κυκλοφορήσει σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας , ενώ θα γίνει και παρουσίαση επίσημη του βιβλίου , ώστε και κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του να υπάρχει η δυνατότητα πώλησης.

ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ που θα ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ στους συμμετέχοντες - συμμετέχουσες εικαστικούς ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΠΩΛΗΘΕΙ Ή ΤΕΛΙΚΆ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΕ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ!!! Θέλουμε να είναι ένα βιβλίο που θα αποτελεί ένα "καλό χαρτί" στα χέρια των εικαστικών που συμμετέχουν, για να αποδεικνύουν ότι τα έργα τους και το βιογραφικό τους έχουν προωθηθεί και εκτός συνόρων.

 

ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ γνωρίζετε ότι δίνω ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ στην επικοινωνιακή προώθηση γι' αυτό και ήδη έχω δώσει συνεντεύξεις που προαναγγέλλω το βιβλίο και θα ακολουθήσουν κι άλλες.

ΕΠΙΣΗΣ, συνεχίζω να δημιουργώ τις προϋποθέσεις ώστε το βιβλίο να μην παραμείνει εντός Ελλάδας και να ταξιδέψει εκτός συνόρων όπως ήδη έχω πετύχει.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ μπορεί να είναι και εκτός συνόρων όπως από Κύπρο (όπως ήδη συμβαίνει) ή και από άλλες χώρες!!!

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην περίπτωση που αποφασίσετε να συμμετέχετε θα πρέπει να αποστείλετε τα παρακάτω:

1. Προσωπική σας φωτογραφία, εφόσον το επιθυμείτε.

2. Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 4 – 6 έργων σας με ένδειξη από εσάς της σειράς προτεραιότητας τους, γιατί γραφιστικά οι 2 σελίδες που θα δημιουργηθούν για εσάς θα έχει έως 4 έργα σας οπότε ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ να έχει ο γραφίστας που θα επιμεληθεί της έκδοσης το περιθώριο επιλογής.

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (το ανώτερο 6 σειρές) όπου θα συμπεριλαμβάνονται τα πιο βασικά στοιχεία του βιογραφικού σας

4. Site – mail ή σελιδα στο facebook ή Instagram που θα αναφέρεται στο τέλος του βιογραφικού σας.

Η διάσταση του βιβλίου - λευκώματος θα είναι χαρτιού Α4 οπότε σε καμιά περίπτωση δεν είναι μικρό σε διαστάσεις.

Όταν αναφέρουμε ότι θα είναι πολυτελής η έκδοση θα ήθελα να γίνει κατανοητό ότι το εξώφυλλο του θα είναι σαν το εξώφυλλο μιας εγκυκλοπαίδειας και χαρτί εσωτερικά θα είναι αυτό που χρησιμοποιείται συνήθως και είναι το 150 velvet.

Γνωρίζοντας προσωπικά από καταλόγους που έχουν εκδοθεί σε εκθέσεις που έχω οργανώσει και γνωρίζοντας επίσης, ότι στο χαρτί συνήθως η φωτογραφία ενός έργου τέχνης δεν αποτυπώνεται ακριβέστατα, θα ήθελα να ενημερώσω

- Ότι για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιηθεί το velvet 150 γιατί συνήθως η απόδοση του έργου στη φωτογραφία πλησιάζει κατά πολύ την απόδοσή του στο χαρτί

- Ότι τόσο ο γραφίστας που θα επιμεληθεί το βιβλίο όσο κι εμείς (εγώ και ο κ. Τζαμαλής) θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την αποτύπωση των έργων που θα επιλεγούν για τη σελίδα παρουσίασης σας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

στο mail: dimitriolazarou@gmail.com

THE ART MYSELF - ART BOOK

The book THE ART, MYSELF  will be a luxury ARTbook, size A4 in which each artist who will participate will have 2 pages at his disposal. In these two pages there will be a short biography and photos of 3-4 of his works. The book will be in GREEK and ENGLISH, as it will travel after its publication in America to the libraries of two private universities. Specifically in the library of one of the oldest universities of ADELPHI UNIVERSITY and in the GOTTESMAN LIBRARIES belonging to TEACHERS COLLEGE - COLUMBIA UNIVERSITY. AND HIS JOURNEY WILL NOT STOP THERE !!!

THE BOOK will be prefaced by the professor of ADELPHI UNIVERSITY visual artist and criminologist Mr. Argie Moutafis Agelarakis.

A FEW WORDS about Mrs Argie Moutafis Agelarakis:

Argie Moutafis Agelarakis teaches at the University of Adelphi and the School of Fine Arts, is a board member at The Center for the Women of New York (CWNY), a member of the Felicia's Promise Advisory Board and Lab Coordinator, and a board member at The Hellenic Women's Alliance. It hopes to inspire change through the arts for a fairer and more humane society, creating networking programs and opportunities for its students and community members. Drawing on her experience in archeology, anthropology and art, she has developed technical design courses in archeology and criminology, scientific illustration, food culture and art, ethnobotany, the benefits of art programs in the criminal justice system and courses exploring the relationship between art and science.

THE BOOK can be attended by all forms of visual arts, artists who deal with PAINTING, SCULPTURE, PHOTOGRAPHY, INSTALLATIONS, HAGIOGRAPHY, ART JEWELERY ...

The publication of the book with the good will take place in JUNE 2022 since we want it to take place at a time when we hope that global events have calmed down or ended (like the war) or others have stabilized, such as the precision that continuous instability, has helped to create a climate of uncertainty.

After the publication of the book, every artist who participates in it will have at his disposal 2 FREE copies for his own use !!!

The book will be published by FLISVOS PUBLICS publications by Mr. Michalis Tzamalis, who is also an artist.

It will be released in a central bookstore in Athens, while there will be an official presentation of the book, so that during its presentation there is the possibility of sale.

WE DO NOT WANT IN ANY CASE TO BE A BOOK THAT WILL BE DISTRIBUTED TO THE PARTICIPANTS - PARTICIPATING ARTISTS AND FINALLY IT WILL NOT BE SOLD 

We want it to be a book that will be a "good paper" in the hands of the participating visual artists, to prove that their works and CV have been promoted abroad.

THOSE WHO HAVE COLLABORATED WITH ME know that I attach great SIGNIFICANCE to the communication promotion for this and I have already given interviews that I announce in advance of the book and more interviews will follow.

ALSO, I continue to create the conditions for the book not to remain inside Greece and to travel abroad as I have already achieved.

FOR THIS REASON THE PARTICIPANTS - PARTICIPATING ARTISTS can be outside the borders as well from Cyprus (as is already the case) or from other countries !!!

In case you decide to participate you should send the following:

1. Your personal photo, if you wish.

2. High resolution photos of 4 - 6 of your works with an indication from you of their priority order, because graphically the 2 pages that will be created for you will have up to 4 of your works so it is GOOD to have the graphic designer who will edit the publication the selection margin.

3. Short CV (maximum 6 lines) which will include the most basic elements of your CV 4. Site - mail or page on facebook or Instagram that will be mentioned at the end of your CV.

The dimension of the book - album will be A4 paper so in no case is it small in dimensions. When we mention that the edition will be luxurious, I would like to make it clear that its cover will be like the cover of an encyclopedia and the paper inside will be the one that is usually used and it is 150 velvet. Knowing personally from catalogs that have been published in exhibitions that I have organized and also knowing that on paper usually the photo of a work of art is not imprinted very accurately, I would like to inform

- That for this reason the velvet 150 will be used because usually the performance of the work in photography is very close to its performance on paper

- That both the graphic designer who will edit the book and we (me and Mr. Tzamalis) will inform you about the design of the works that will be selected for your presentation page

MORE INFORMATION at mail: dimitriolazarou@gmail.com