Art-Profiles.net

be pART of ART

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με θέμα ΚΙΤΡΙΝΟ που οργανώνω ΦΕΤΟΣ και σε συνέχεια το 2023 οργανώνω το project ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ που περιλαμβάνει 6 ομαδικές εκθέσεις αφιερωμένες στα χρώματα του Ουράνιου Τόξου και 1 έκθεση που αφορά το δικαίωμα στη διαφορετικότητα.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ στην έκθεση ΚΙΤΡΙΝΟ που αφορά το project ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ και θα παρουσιαστεί στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο Πλ. Κολωνακίου 2 4ος όροφος Κολωνάκι - Είσοδος δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς

έκθεση: ΚΙΤΡΙΝΟ // 7-26 Οκτωβρίου

Τα έργα που θα παρουσιαστούν θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ και πρέπει να έχουν το στοιχείο του κίτρινου χρώματος , χωρίς να σημαίνει ότι το κίτρινο πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια του έργου. ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩς ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ!!!

Μπορείτε να συμμετέχετε με 1 έως 4 έργα ΕΦΌΣΟΝ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ χώρο διαστάσεων πλάτους 1 μέτρου και ύψους 1,20μ.

Σας δίνω παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη σημασία του ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ και επιπλέον σας ενημερώνω ότι ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο mail

dimitriolazarou@gmail.com 

Το ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα είναι συνδεδεμένο με πολλούς συμβολισμούς. Κατεξοχήν με τον ήλιο, το φως, τον πλούτο, τη δόξα, την αισιοδοξία και την ευτυχία.

Στην Κίνα θεωρείται το χρώμα της σοφίας.

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, στην Ευρώπη είχε αρνητική αντιμετώπιση, καθώς για άγνωστο λόγο είχε συνδεθεί με τον Ιούδα Ισκαριώτη. Έτσι με αυτό χαρακτηρίζονταν και στιγματίζονταν οι Εβραίοι (κάτι που επανέφεραν οι Ναζί τον 20ό αιώνα), αλλά και οι αιρετικοί.

Σήμερα, λόγω της φωτεινότητάς του χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις χαμηλής ορατότητας ή και ως προειδοποίηση, όπως το κίτρινο στα φανάρια της τροχαίας που προειδοποιεί ότι σε λίγα δευτερόλεπτα ακολουθεί κόκκινο φως στο φανάρι.

Επίσης, είναι το δημοφιλέστερο χρώμα, διεθνώς, στα ταξί, λόγω της έντονης φωτεινότητάς του, που το κάνει να ξεχωρίζει στο μάτι ευκολότερα από διαφορετικά χρώματα.

Στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και σε άλλες χώρες διεθνώς, το κίτρινο σχετίζεται στην κοινή γνώμη με τη διασκέδαση, την ευγένεια, το χιούμορ, την ευτυχία και τον αυθορμητισμό.

--------------------------------------------------------------------------------------------- INVITATION - OPEN CALL  TO PARTICIPATE IN THE GROUP ART EXHIBITION with the theme YELLOW that I am organizing THIS YEAR and then in 2023 I am organizing the RAINBOW project which includes 6 group ART exhibitions dedicated to the colors of the Rainbow and 1 exhibition concerning the right to diversity.

FOR THE PRESENT I INVITE YOU TO PARTICIPATE in the YELLOW exhibition concerning the RAINBOW project and it will be presented at the Greek-French Association Pl. Kolonaki 24th floor Kolonaki - Entrance next to Piraeus Bank

exhibition: YELLOW // October 7-26

The ARTworks to be presented will be FREE THEME and must have the element of yellow, without meaning that yellow must cover the entire surface of the ARTwork. IT MUST BE ONE OF THE IMPORTANT ELEMENTS OF THE PROJECT!!!

You can participate with 1 to 4 artworks AS LONG AS THEY ALL TOGETHER DO NOT EXCEED a space measuring 1 meter wide and 1.20m height. 

For more information you can send an email @

dimitriolazarou@gmail.com

I'm giving you the following facts about the meaning of the COLOR YELLOW and I'm also letting you know that you REGISTER by Sunday 2nd October

The color YELLOW is associated with many symbols. Primarily associated with the sun, light, wealth, glory, optimism and happiness. In China it is considered the color of wisdom. During the Middle Ages, in Europe it had a negative treatment, as for an unknown reason it was associated with Judas Iscariot. This is how Jews were characterized and stigmatized (something the Nazis brought back in the 20th century), but also heretics. Today, due to its brightness, it is used in cases of low visibility or as a warning, such as the yellow in traffic lights that warns that in a few seconds a red light follows at the traffic light. It is also the most popular color, internationally, for taxis, due to its intense brightness, which makes it stand out to the eye more easily than other colors. In Europe, the USA, Canada and other countries internationally, yellow is associated with public opinion with fun, kindness, humor, happiness and spontaneity.